21.07.2024 17:38
eps_banner
АКТУАЛЬНО:

Звіт Мінрегіону про виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України

minregionІнформація Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України про проведену роботу (починаючи з грудня 2014 року), зокрема щодо виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, досягнуті результати з питань, що належать до компетенції Міністерства, існуючі проблеми та шляхи їх вирішення

щодо державної регіональної політики:

Основний результат:

– законодавчо визначено засади реалізації державної регіональної політики.

Прийнято Закон України «Про засади державної регіональної політики», який визначає основні правові, економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та організаційні засади державної регіональної політики як складової частини внутрішньої політики України.

Зарубіжний досвід, врахований в Законі, відкриває додаткові можливості для створення в Україні адаптованої до законодавства ЄС системи об’єктів та повноважень суб’єктів регіональної політики; системи документів, що стосуються формування та реалізації державної регіональної політики; механізмів її фінансового забезпечення та шляхів здійснення моніторингу.

Наразі актуальними є питання:

–          розроблення та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України «Про засади державної регіональної політики», зокрема, це Плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України, Методики проведення моніторингу реалізації державної регіональної політики тощо;

–          утворення при Кабінеті Міністрів України Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку та у регіонах Агенцій регіонального розвитку;

–          визначення, враховуючи внесені зміни до статті 24-1 Бюджетного кодексу України, порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, та порядку використання коштів державного фонду регіонального розвитку.

щодо децентралізації, територіальної організації влади, розвитку місцевого самоврядування:

Основні результати:

– зміцнено фінансову та податкову спроможність місцевих бюджетів.

Прийнято закони України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» та «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», якими внесено зміни до Бюджетного і Податкового кодексів України щодо передачі органам місцевого самоврядування додаткових бюджетних повноважень і стабільних джерел доходів для їх реалізації; стимулювання територіальних громад до об’єднання та переходу на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом з відповідним ресурсним забезпеченням на рівні міст обласного значення тощо.

Завдяки цьому за попередніми підрахунками в органів місцевого самоврядування майже втричі зростуть обсяги власних ресурсів. Нова система вирівнювання дозволяє залишати більшу частину коштів на місцях, що дасть можливість значній частці місцевих бюджетів із дотаційних перетворитись в донорів.

– забезпечено формування самодостатніх територіальних громад.

Прийнято Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», який визначає організаційні, фінансові, бюджетні та інші форми відносин між територіальними громадами з метою їх добровільного об’єднання, встановлює форми державної підтримки такого об’єднання, гарантує незмінність статусу населених пунктів сільської чи міської місцевості тощо.

Реалізація закону забезпечить формування нової територіальної основи територіальних громад – базової ланки місцевого самоврядування та максимальну передачу на цей рівень повноважень та ресурсів.

– розпочато реалізацію у регіонах проектів міжмуніципального співробітництва із залученням міжнародної технічної допомоги.

Наразі актуальними є питання:

– законодавчого забезпечення розширення повноважень органів місцевого самоврядування, для чого:

розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», яким пропонується віднести до повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій надання адміністративних послуг щодо: реєстрації місця проживання, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, речових прав на нерухоме майно, а також надання інформації з Державного земельного кадастру; процедури реєстрації транспортних засобів і видачі посвідчення водія;

розроблено спільно з всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування законопроект, яким пропонується врегулювати питання передачі під юрисдикцію місцевого самоврядування земель державної власності, розташованих за межами населених пунктів. Розв’язання цього питання дозволить не тільки збільшити надходження до місцевих бюджетів, але й забезпечити принцип повсюдності місцевого самоврядування.

– подальшого законодавчого забезпечення децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування, зокрема це прийняття законів «Про місцеве самоврядування в Україні» (нова редакція), «Про місцеві органи виконавчої влади», «Про органи самоорганізації населення», «Про адміністративно-територіальний устрій України».

у сфері будівництва, архітектури та містобудування:

Основні результати:

– розроблено законопроект щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та подальшого спрощення дозвільних і погоджувальних процедур у будівництві.

Розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства» (реєстр. № 1546
від 22.12.2014), який 13.01.2015 прийнято у першому читанні.

– спрощено механізм переобладнання та перепланування жилих приміщень.

Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» (реєстр. № 1580
від 22.12.2014), який містить положення щодо спрощення процедури переобладнання та перепланування жилих приміщень.

– удосконалено здійснення ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури.

Прийнято Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (реєстр. № 0934 від 27.11.2014), яким передбачається, що ліцензуванню підлягає господарська діяльність з будівництва об’єктів IV i V категорій складності за переліком видів робіт, які визначаються Кабінетом Міністрів України.

Наразі актуальними є питання:

–          гармонізації з нормами законодавства ЄС основних вимог до будівель і споруд, спрощення умов для розміщення на ринку будівельних виробів, для чого розробляється законопроект «Про гармонізацію з нормами законодавства Європейського Союзу основних вимог до будівель та споруд, а також спрощення умов для розміщення на ринку будівельних виробів»;

–          забезпечення населених пунктів містобудівною документацією, насамперед міст (обласних центрів, міст обласного, районного значення, селищ міського типу) як найбільш інвестиційно привабливих територій;

–          залучення інвестицій у будівництво для недопущення подальшого зменшення обсягів будівельних робіт;

–          з метою зменшення обсягів самочинного будівництва – визначення порядку прийняття в експлуатацію збудованих без дозволу індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності.

у сфері житлового та житлово-комунального господарства:

Основні результати:

– розроблено законопроект щодо забезпечення ефективного управління спільним майном багатоквартирних будинків.

Розроблено проект Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (реєстр. № 1565 від 22.12.2014), який 13.01.2015 прийнято за основу в першому читанні.

– розроблено законопроект щодо удосконалення ринкових механізмів у сфері житлово-комунального господарства.

Розроблено проект Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (реєстр. № 1581 від 22.12.2014).

– розроблено законопроект щодо удосконалення законодавства з питань поводження з побутовими відходами та демонополізації ринку послуг з перероблення та захоронення побутових відходів.

Спільно з народними депутатами України Куліченко І.І. та Романовою А.А. розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з побутовими відходами» (реєстр. № 1742 від 14.01.2015).

Наразі актуальним є питання:

–          забезпечення сталого функціонування та розвитку комунальних систем централізованого водопостачання, водовідведення та теплопостачання, для чого зокрема, розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» (спрямований на удосконалення законодавства у сфері питного водопостачання та водовідведення, врегулювання відносин, пов’язаних з відведенням, транспортуванням та очищенням стічних вод, а також на запобігання погіршенню якості питної води у джерелах питного водопостачання через скиди в системи централізованого водовідведення стічних вод промисловими підприємствами), а також готується законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення відносин у сфері теплопостачання, надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води».

щодо енергоефективності та енергозбереження:

Основні результати:

– розроблено законопроекти щодо підвищення енергетичної ефективності об’єктів державної та комунальної власності шляхом запровадження енергосервісних послуг.

Спільно з групою народних депутатів України розроблено проекти Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» (реєстр. № 1313 від 09.12.2014) та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації)» (реєстр. № 1409 від 11.12.2014).

– з метою підвищення енергетичної безпеки держави за рахунок енергоефективності, енергоощадності розроблено законопроект щодо енергетичної ефективності будівель.

Розроблено проект Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» (реєстр. № 1566 від 22.12.2014), який за результатами розгляду Верховною Радою України 13.01.2015 повернуто на доопрацювання Уряду та наразі доопрацьовується.

Наразі актуальними є питання:

–          з метою стимулювання енергоефективності розроблення проекту Закону України «Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів»;

–          забезпечення імплементації вимог Директив ЄС щодо енергоефективності у законодавство України;

–          доопрацювання та забезпечення прийняття закону щодо енергетичної ефективності будівель;

–          для стимулювання виробництва електроенергії з нетрадиційних та відновлювальних джерел розроблення проекту Закону України щодо внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії.

у сфері земельних відносин:

Основні результати:

– спрощено доступ до відомостей Державного земельного кадастру.

Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» (реєстр. № 1580
від 22.12.2014), який містить положення щодо спрощення доступу до відомостей Державного земельного кадастру.

– розроблено законопроект щодо удосконалення законодавства з питань визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою.

Народним депутатом України Калетніком Г.М. розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою» (реєстр. № 0904
від 27.11.2014).

Наразі актуальним є питання:

–     з метою розширення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері землекористування розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з розпорядження земельними ділянками і здійсненням контролю за використанням та охороною земель».

у сфері електронного урядування:

Основний результат:

– розроблено законопроект щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних.

Спільно з Адміністрацією Президента України розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних» (реєстр. № 2171 від 19.02.2015).

Наразі актуальним є питання:

–     з метою подальшого запровадження електронного урядування розроблення проектів законів України про єдину систему електронної взаємодії та про внесення змін до Закону України «Про Національну програму інформатизації».

щодо відновлення Донбасу:

Основні результати та актуальні питання:

– 22 грудня 2014 року Урядом України підписано Кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) – «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» з обсягом позики 200 млн. євро.

Ці кошти будуть спрямовані на відновлення об’єктів інфраструктури, в тому числі й на територіях, які зазнали руйнувань внаслідок військових дій на території України, та на вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб (покращення умов проживання, розширення мережі освітніх та медичних закладів тощо).

Наразі підготовлено законопроект для ратифікації вказаної угоди та надіслано його на погодження заінтересованим органам влади.

– 7 січня цього року між Урядом України та Урядом Німеччини підписано Спільну заяву про незв’язний фінансовий кредит в обсязі 500 млн. євро для відновлення інфраструктури Донбасу.

Підготовлено проект Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом ФРН та проект Рамкової Угоди між Урядом ФРН (німецьким банком розвитку KFW) та Урядом України. Триває опрацювання проекту тексту цих документів.

Відповідно до проекту Рамкової угоди Уряд Федеративної Республіки Німеччина готовий надати Уряду України гарантії на індивідуальні позики, що будуть використовуватися для фінансування проектів, спрямованих на реконструкцію та модернізацію інфраструктури, теплопостачання, енергозбереження, водопостачання, водовідведення, охорони здоров’я, закладів освіти тощо на територіях Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Крім того, за вказані кошти будуть покращені умови для проживання внутрішньо переміщених осіб у регіонах, де кількість таких осіб є найбільшою.

Основні напрями проведення реформ у 2015 році та їх очікувані результати з питань, які належать до повноважень Мінрегіону

–         децентралізація та реформування місцевого самоврядування;

–         спрощення дозвільних та погоджувальних процедур у будівництві;

–         створення сприятливого інвестиційного клімату та забезпечення гармонійного розвитку територій шляхом розроблення містобудівної документації;

–         формування нормативно-правової бази, інтегрованої у міжнародний нормативно-правовий простір технічного регулювання;

–         формування механізмів для створення ефективного власника житлового фонду, як кінцевого споживача;

–         формування стандартів, нормативів та вимог з надання житлово-комунальних послуг з послідовним доведенням їх до норм ЄС;

–         приведення тарифів до економічно обґрунтованих з запровадженням елементів стимулювання виконавців послуг, як запорука розвитку підприємств ЖКГ;

–         формування сприятливої інвестиційної політики в сфері ЖКГ.

–         забезпечення сталого функціонування та розвитку комунальних систем централізованого водопостачання, водовідведення та теплопостачання;

–         підвищення енергоефективності, енергоощадності та розвитку альтернативної енергетики в житлово-комунальній сфері;

–         подальше запровадження електронного урядування;

–         земельна реформа.

www.minregion.gov.ua