16.06.2024 13:10
eps_banner
АКТУАЛЬНО:

Умови приєднання до теплових мереж

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

«ТЕРНОПІЛЬМІСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Приєднання до теплових мереж

 Умови приєднання до теплових мереж, що на законних підставах перебувають на  балансі  Комунального  підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго», Тернопільської міської ради, (далі мережі Оператора МО) відповідають вимогам чинного Порядку приєднання до теплових мереж, затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 04.10.2023  № 1823.

 Для приєднання об’єкта замовник надає: 

 в електронній формі з накладанням електронного підпису або у паперовій формі заяву на приєднання за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, та відповідні документи до неї.

 Одночасно із заявою на приєднання замовник надає Оператору виключний перелік таких документів:

1) заповнений опитувальний лист за формою, наведеною у додатку 4 або додатку 5 до цього Порядку, у якому зазначаються технічні параметри об’єкта замовника, що має приєднатися. Опитувальний лист має передбачати положення, згідно з якими замовник матиме право обирати на свій розсуд виконавця проєктних, будівельних робіт з приєднання серед суб’єктів господарювання, які мають право на провадження відповідного виду діяльності згідно з вимогами законодавства. Оператор не має права вимагати додаткової інформації від замовника, крім тієї, яка передбачена опитувальним листом та цим підпунктом. В опитувальному листі замовник зазначає спосіб обміну інформацією (стосовно відносини, які виникають у процесі приєднання до теплових мереж);

2) копії документів, якими визначено право власності чи користування замовника на об’єкт (приміщення), та/або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (з графічним планом земельної ділянки). Якщо в документах на земельну ділянку відсутній графічний план земельної ділянки (відсутній кадастровий план), замовник має надати ситуаційний план (схему) щодо місцезнаходження земельної ділянки замовника із визначенням її меж;

3) копії документів замовника:

–   які посвідчують фізичну особу або її представника (для фізичних осіб);

– які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи-підприємця та їх представників (для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців);

–   про взяття на облік або реєстрацію у Державній податковій службі України відповідно до вимог Податкового кодексу України;

4) копію належним чином оформленої довіреності на представника замовника, уповноваженого представляти інтереси замовника під час процедури приєднання (за потреби).

 Приєднання об’єктів замовника до теплових мереж

Приєднання об’єктів замовника до теплових мереж Оператора здійснюється на підставі типового договору на приєднання, що укладається за типовою формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

Договір на приєднання укладається за взаємною згодою сторін. Договір на приєднання укладається у разі:

– приєднання до теплових мереж об’єкта, який не був підключений до теплових мереж Оператора (МО);

– збільшення теплового навантаження або теплової потужності об’єкта;

– зміни вимог до надійності транспортування та якості теплової енергії;

– зміни вимог нормативно-правових актів у сферах теплопостачання та містобудівної діяльності.

Після підписання договору на приєднання замовник забезпечує  в установленому законодавством  порядку, зокрема:

– оформлення земельних відносин щодо траси прокладання теплових мереж, що будуть будуватися замовником від точки приєднання;

– отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки від точки приєднання (за необхідності);

– розробку проекту мереж замовника (МЗ) з врахуванням вимог цього Порядку;

– отримання дозвільних документів і т.п….

Вихідні дані для проектування МО, та вихідні дані для проектування та будівництва  МЗ визначаються технічними умовами на приєднання з урахуванням ДБН В.2.5-39-2008 “Теплові мережі”, Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року №71, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 березня 2007 року за №197/13464.

Технічні умови на приєднання до теплових мереж для тепловикористальних, теплогенеруючих, у тому числі когенераційних установок, видаються за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку….

Технічні умови на приєднання є невід’ємною частиною договору на приєднання.

Відмова замовнику в приєднанні 

Оператор може відмовити замовнику в приєднанні його об’єкта до теплових мереж лише за наявності однієї з таких підстав:

– відсутність або недостатність вільної потужності теплових мереж у разі підключення тепловикористальних установок;

– недотримання замовником вимог цього Порядку.