25.05.2024 21:24
eps_banner
АКТУАЛЬНО:

Створення Фонду Енергоефективності увійшло в Програму дій Уряду на 2016 рік

energoОдним з основних напрямків діяльності Уряду у поточному році стане створення Фонду енергоефективності. Це передбачено планом дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік.

Фонд забезпечить енергетичну безпеку і перехід до енергоефективного та енергоощадного використання та споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій.

Передбачається розробити та подати до Уряду проект постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови КМУ від 17 жовтня 2011 р. № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження». Цей документ удосконалить порядок використання коштів передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження.

Планується також розробити та подати Уряду проект постанови Кабінету Міністрів України щодо створення Фонду енергоефективності. А це, у свою чергу, забезпечить утворення міжвідомчої робочої групи щодо координації дій із створення та функціонування цього Фонду. Міжвідомча робоча група має подавати пропозиції щодо фінансово-економічного функціонування Фонду енергоефективності, порядку його фінансування, зокрема з урахуванням зменшення в майбутньому витрат на надання субсидій та спрямування відповідних коштів на здійснення заходів з енергоефективності.

Фонд енергоефективності створить умови для посилення комплексності, розширення ринку та поглиблення термомодернізації житлових будинків під час реалізації державної програми стимулювання енергоефективності.

Крім того, заплановано розробити та подати Уряду проект постанови Кабінету Міністрів України про державну систему моніторингу показників енергетичного балансу. Це удосконалить діючу методологію моніторингу показників енергетичного балансу з урахуванням кращих світових практик та впровадження нових або відсутніх видів моніторингу (механізмів державної підтримки, Національних планів дій, показників енергоефетивно-сті тощо).

Також, в плані зазначено розробку та подання до Кабміну проекту постанови Кабінету Міністрів України про удосконалення порядку нормування паливно-енергетичних ресурсів, що створить прозорі умови нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів та умов для ефективного запровадження обов’язкового стимулюючого регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

На цей рік у плані також зазначена розробка та внесення Уряду проекту розпорядження КМУ про затвердження плану заходів із впровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетних установах. Ці заходи забезпечать максимально ефективне використання енергоносіїв бюджетними установами шляхом впровадження системи енерго-менеджменту з урахуванням системного підходу до управління енергоспоживанням.