27.05.2024 12:38
eps_banner
АКТУАЛЬНО:

Роз’яснення щодо комерційних засобів обліку теплової енергії та проведення розрахунків

КП «Тернопільтеплокомуненерго» ,  враховуючи звернення Споживачів, доводить до співвласників багатоквартирних будинків  інформацію  щодо встановлення комерційних засобів обліку теплової енергії та проведення розрахунків з врахуванням їх показників.

 Як обліковується теплова енергія у багатоквартирних будинках?

Відповідно  до  Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» оснащення загально-будинковими лічильниками будівель, що були приєднані до зовнішніх інженерних мереж і не були оснащені такими вузлами обліку, або якщо такі вузли обліку на день набрання чинності цим Законом вийшли з ладу, зобов’язане здійснити підприємство  КП «Тернопільтеплокомуненерго» .

І на виконання вимог Закону будинок, співвласниками якого є мешканці, КП «Тернопільтеплокомуненерго» оснастило комерційним приладом обліку теплової енергії в складі індивідуального теплового пункту (ІТП).

Слід зазначити, що комерційний прилад обліку теплової енергії обліковує всю теплову енергію, яку споживає будинок, враховуючи місця загального користування (сходові клітки, підвали, горища тощо) та допоміжні приміщення. Він враховує теплову енергію, яка витрачається на забезпечення функціонування внутрішньо-будинкових систем (в тому числі тепловіддачу від так званих «транзитних стояків», які розташовані в квартирах, що обладнані індивідуальними системами опалення), тому для справедливого розподілу теплової енергії між всіма співвласниками будинку статтею 10 Закону передбачено, що розподіл між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг здійснюється відповідно до Методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

У відповідності до вимог Закону обсяг теплової енергії, витраченої на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень будівлі, а також на забезпечення функціонування внутрішньо-будинкових систем опалення, розподіляється також на власників (співвласників) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення.

Відомо, що Методика розрахунку набула чинності 25 січня 2019 року, однак  її застосування було відкладено. Які причини такого рішення? .

Вищезазначена Методика встановлює порядок розподілу обсягів спожитих комунальних послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Однак, станом на день написання цього роз’яснення відносини між КП «Тернопільтеплокомуненерго» та співвласниками багатокварних будинків у м. Тернопіль, регулюються раніше укладеними договорами, відповідно до яких мешканці багатоквартирного будинку отримують комунальні послуги:

  • з централізованого опалення
  • з централізованого постачання гарячої води

Ці послуги є відмінними від тих, що надаватимуться підприємством згідно із Законом №2189. По-перше, змінюватимуться умови надання послуг споживачам (співвласники багатоквартирного будинку визначатимуть моделі організації договірних відносин у своєму будинку та укладатимуть відповідні договори із виконавцем); по-друге плата виконавцю комунальної послуги залежатиме від обраної співвласниками моделі договірних відносин.

При цьому слід звернути увагу, що за вимогами положень Закону №2189 договори про надання комунальних послуг, укладені  до 01.05.2019, зберігають чинність на умовах, визначених такими договорами, до дати набрання чинності договорами про надання відповідних комунальних послуг, укладеними за правилами, визначеними  Законом No2189. Такі договори мають бути укладені між споживачами та виконавцями комунальних послуг протягом одного року з дати введення в дію цього Закону до 01.05.2020.

Таким чином, з 01.05.2019 та до 01.05.2020  залишаються чинними та продовжують діяти «старі» договори про надання комунальних послуг, що укладені до 01.05.2019. ( за виключенням випадку коли співвласники багатоквартирного будинку приймуть рішення про модель договірних відносин у своєму багатоквартирному будинку та укладуть вибраний договір із КП «Тернопільтеплокомуненерго»)

Ці «старі» договори враховують положення Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, не передбачають можливості застосування виконавцями послуг Методики.

Наразі КП «Тернопільтеплокомуненерго» надає комунальні послуги та нараховує плату за них у відповідності до вимог Постанови №630.

Слід зазначити, що підприємство неодноразово через ЗМІ, через сайт КП «Тернопільтеплокомуненерго», соціальні мережі повідомляло про порядок укладення договорів на послуги з постачання теплової енергії.

Якими є нові моделі організації договірних відносин у сфері комунальних послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води з 1 травня 2019 року в повному обсязі відповідно до норм Закону? .

Законом №2189 визначено  нову систему взаємовідносин, що виникатимуть у процесі надання та споживання цих послуг, передбачено різні моделі договірних відносин у сфері комунальних послуг, а також визначено особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку, запроваджено відповідальність за неналежне виконання договору, як для виконавців комунальних послуг, так і для споживачів цих послуг.

Детальніше з вимогами Закону України від 9 листопада 2017 року No2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» можна ознайомитися  за наступним посиланням у мережі Інтернет:

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2189-19#n216

Зверніть увагу що, Розділом VI «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону визначено, що договори про надання комунальних послуг, укладені до введення його в дію, зберігають чинність на умовах, визначених такими договорами, до дати набрання чинності договорами про надання відповідних комунальних послуг, укладеними за правилами, визначеними цим Законом. Такі договори мають бути укладені між споживачами та виконавцями комунальних послуг протягом одного року з дати введення в дію Закону, тобто до 1 травня 2020 року.

Типові договори про надання послуги з постачання теплової енергії та відповідні Правила затверджені Постановою КМУ від 21 серпня 2019 р. №830. Будь ласка, ознайомтесь детальніше за наступним посиланням у мережі Інтернет:

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/830-2019-%D0%BF#n14

Неодноразово звучала інформація, що співвласники можуть укласти якийсь один з чотирьох  типових договорів. Якщо можна детальніше про них. 

Можна вибрати один типовий договір, а саме:

  • типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії (із здійсненням обслуговування і поточного ремонту внутрішньобудинкової системи теплопостачання);
  • типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії;
  • типовий договір з колективним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії;
  • типовий колективний договір про надання послуги з постачання теплової енергії;
  • типовий договір з власником (користувачем) будівлі про надання послуги з постачання теплової енергії.

Що потрібно зробити для укладення договору з КП «Тернопільтеплокомуненерго»?

Для укладення договору рекомендуємо виконати наступне.

По-перше, скликати збори співвласників багатоквартирного будинку (порядок проведення регламентується Законом «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (стаття 10). Ініціювати збори можуть троє співвласників (тобто зібралися троє сусідів – і оголосили про їх проведення). Якщо двічі мешканці будинку не збираються, протокол щодо обрання моделі договору можна скласти методом опитування, обійшовши квартири.

По-друге, співвласники повинні обрати модель договору про теплопостачання. Рішення про договірні відносини вважаються ухваленими, якщо за них проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 50% загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.

По-третє, на зборах треба обрати уповноважену особу (це за умови обрання колективного договору). Ця особа стає своєрідним посередником між підприємством-надавачем послуг і мешканцями. Далі потрібно оформити протокол зборів співвласників (загальна форма документу затверджена наказом Мінрегіону №203 від 25 серпня 2015 року). Тоді з ним треба звернутися до виконавця послуг для укладення угоди чи угод – якщо обрали індивідуальну модель відносин. Тут треба акцентувати: навіть якщо обирається індивідуальний типовий договір, треба скликати збори, про які згадано вище, і за це має проголосувати більшість.

Зауважте, що вказані роз’яснення носять рекомендований характер. У відповідності до вимог законодавства КП «Тернопільтеплокомуненерго» не має права будь-яким чином впливати на вибір Вами моделі договірних відносин.

Якими будуть кроки КП «Тернопільтеплокомуненерго», якщо до 1 травня 2020 року співвласники багатоповерхового будинку не визначаться із моделлю договірних відносин?

В разі, якщо до 1 травня 2020 року, Ви як співвласники багатоповерхового будинку не визначитися із моделлю договірних відносин, у відповідності до вимог Закону No2189 з Вами буде укладено типовий договір як з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії (без обслуговування внутрішньобудинкових мереж).

Підсумовуючи наведене вище, перехід на оплату послуг, що надає КП «ТМТКЕ», з врахуванням показників комерційного приладу обліку теплової енергії та їх подальший розподіл у відповідності до вимог Методики можливий за умови вибору Вами та подальших Ваших дій щодо оформлення вибраної моделі договірної відносини з підприємством.

КП “Тернопільміськтеплокомуненерго”