23.07.2024 03:26
eps_banner
АКТУАЛЬНО:

Процедура встановлення, періодичне проведення перевірки та заміна приладів обліку

images (2) Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики Мінрегіону надає роз´яснення щодо правовідносини, що виникають між виробниками/виконавцями, споживачами у процесі створення, надання та споживання житлово-комунальних послуг регулюються Законом України «Про житлово-комунальні послуги».

Статтею 19 зазначеного Закону визначено, що відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах.

Відносини у сфері метрологічної діяльності регулює Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (далі – Закон).

Відповідно до статті 11 Закону засоби вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, дозволяється застосовувати лише за умови,якщо вони пройшли повірку або державну метрологічну атестацію.

Статтею 28 Закону встановлено, що періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань якими використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб теплову енергію, воду) здійснюється за рахунок підприємств і організацій, які надають послуги з тепло­та водопостачання.

Водночас статтею 46 Закону встановлено, що фізичні особи оплачують метрологічні роботи, пов’язані із здійсненням на госпрозрахункових засадах усіх видів метрологічного контролю (зокрема, повірку засобів вимірювальної техніки) в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Отже, зазначеним Законом визначено, що фізичні особи оплачують метрологічні роботи, пов’язані із здійсненням на госпрозрахункових засадах усіх видів метрологічного контролю (зокрема, повірку засобів вимірювальної техніки) в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та водночас передбачено, що періодична повірка, обслуговування та ремонт засобів вимірювальної техніки здійснюється за рахунок підприємств і організацій, які надають послуги з тепло- та водопостачання.

Покладаючи обов’язок здійснення періодичної повірки, обслуговування та ремонту засобів обліку на підприємства, які надають комунальні послуги (тепло-, водопостачання та водовідведення), необхідно чітко розуміти джерело відшкодування витрат підприємств на виконання цих робіт, оскільки діяльність вказаних підприємств підлягає державному регулюванню відповідно до вимог Закону України «Про природні монополії». Предметом державного регулювання діяльності цих підприємств є ціни (тарифи) на товари, що виробляються (реалізуються) ними.

З урахуванням вищевикладеного постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» затверджено Порядки формування тарифів на теплову енергію та комунальні послуги, якими передбачено механізм розрахунку з економічно обґрунтованих тарифів та визначено перелік витрат, які можуть включаються до складу повної собівартості послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, водопостачання та водовідведення, та, відповідно, тарифів на ці послуги.

До недавнього часу витрати, пов’язані з періодичною повіркою приладів обліку, які є власністю фізичної особи – споживача (квартирні засоби обліку), не включалися до складу тарифів на послуги з централізованого опалення, постачання гарячої води, водопостачання та водовідведення (згідно з вказаними Порядками).

Ці витрати мали включатися до складу тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

З метою нормативно-правового врегулювання питання щодо повірки приладів обліку, які є власністю фізичної особи – споживача (квартирні засоби обліку), постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 532 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011р. № 869» передбачено включення витрат з періодичної повірки, обслуговування і ремонту (включаючи демонтаж, транспортування і монтаж після повірки, розпломбування та опломбування, а також формування обмінного фонду) квартирних засобів обліку холодної та гарячої води, до складу тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води та централізованого постачання холодної води.

Водночас витрати на проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку теплової енергії, у тому числі їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки, визначаються відповідно до розрахунку на один квартирний засіб обліку теплової енергії і нараховуються щомісяця споживачеві у складі послуги з централізованого опалення залежно від кількості таких засобів обліку шляхом додавання плати за проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку теплової енергії, у тому числі їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки, до загальної вартості послуг.

Також зазначеною постановою внесено відповідні зміни до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, зокрема, виключено пункт 24 Порядку, який передбачав можливість включення до складу тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій витрат з періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних приладів обліку води та теплової енергії.

Відповідно до статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» виконавці/виробники здійснюють розрахунки економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг і подають їх органам, уповноваженим здійснювати встановлення тарифів.

На сьогоднішній день повноваження щодо встановлення тарифів на комунальні послуги (у тому числі централізоване опалення, централізоване постачання холодної та гарячої води) мають Національна комісія, що здійснюєдержавне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) та органи місцевого самоврядування.

НКРЕКП встановлює тарифи на комунальні послуги тим суб’єктам природних монополій та суб’єктам господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких вона здійснює.

 

Для решти підприємств, які не підпадають під регулювання НКРЕКП, тарифи на комунальні послуги встановлюються органами місцевого самоврядування.

www.minregion.gov.ua