23.02.2024 22:18
eps_banner
АКТУАЛЬНО:

Кабмін затвердив новий Техрегламент ліфтів та компонентів безпеки для ліфтів

Вчора Кабінет Міністрів своєю постановою затвердив Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів. Проект відповідного акта було розроблено Державною службою України з питань праці на виконання пункту 16 Плану заходів з імплементації розділу IV „Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки та відповідно до статті 56 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо імплементації відповідних положень acquis ЄС у законодавство України.
Прийняте рішенням забезпечує повну адаптацію Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів до Директиви 2014/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 року, узгодження положень національного законодавства з нормами законодавства Європейського Союзу стосовно ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів у частині технічного регулювання.

Технічний регламент має сприяти підвищенню рівня безпеки та конкурентоспроможності продукції вітчизняного виробництва через ідентичність вимог безпеки; спрощенню процедур взаємного визнання результатів робіт з оцінки відповідності та прийнятності промислових товарів (АСАА) за визначеними пріоритетними секторами економіки; усуненню технічних бар’єрів у торгівлі зазначеною продукцією.

jkg-portal.com.ua