19.07.2024 11:23
eps_banner
АКТУАЛЬНО:

1 березня набирає чинності Зміна № 1 до ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування»

1 березня 2017 року набирає чинності Зміна № 1 до ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування», яка затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 06.06.2016 № 138.

Зміна № 1 до ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування» (далі — Зміна № 1 до ДБН В.2.4-2-2005) затверджено з метою удосконалення основних положень проектування нового будівництва, розширення, реконструкції, технічного переоснащення і рекультивації полігонів побутових відходів, визначених будівельними нормами ДБН В.2.4-2-2005, з урахуванням набутого за час їх чинності вітчизняного та міжнародного досвіду із проектування та будівництва полігонів твердих побутових відходів.

Застосування документу забезпечить:

— належне проектування та будівництво полігонів для захоронення брикетованих побутових відходів, систем збирання та утилізації біогазу, збирання і знезараження фільтрату на полігонах побутових відходів (в тому числі таких, що вже експлуатуються), ефективне здійснення рекультивації земель після закриття полігону побутових відходів;

— оптимізацію кошторисних витрат, необхідних для будівництва полігонів твердих побутових відходів відповідно до вимог законодавства у сфері поводження з відходами;

— перетворення земель, що зайняті полігонами твердих побутових відходів, після їх рекультивації на оптимально організований і екологічно збалансований стійкий ландшафт;

— забезпечення безпеки життя та здоров’я людей, тварин, охорони рослин, а також майна та довкілля.

Під час погодження розроблених проектів полігонів твердих побутових відходів та їх будівництва виявилося, що реалізація певних проектних рішень, прийнятих відповідно до вимог ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування», була ускладненою, а іноді і зовсім неможливою, що призводило до необхідності припинення будівництва полігонів побутових відходів, або здійснення їх рекультивації, та перегляду таких проектних рішень з повторним погодженням розроблених проектів. Це становило певні проблеми перед проектантами та будівельниками, оскільки контролюючі органи та експерти посилалися на неможливість порушення відповідних положень ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування».

Це стосується, зокрема:

— вимог п. 3.130 до улаштування захисного екрану під час здійснення рекультивації земель після закриття полігона, яким передбачено використання при цьому підвищених обсягів суглинків, видобування яких і перевезення на полігон є високо витратним заходом;

— вимог п. 3.19 щодо визначення показника ухилу котлована полігона побутових відходів;

— вимог п. 3.74 щодо визначення вимоги про утилізацію біогазу, що утворюється при анаеробному розкладанні органічної складової побутових відходів обов’язковою;

— вимог п. 3.85 щодо використання для буріння свердловин для збирання біогазу установок обертального буріння з невідповідним діаметром буру;

— вимог п. 3.32 щодо уточнення вимог до брикетів твердих побутових відходів, що забороняються тощо.

Крім того, ДБН В.2.4-2-2005 доповнено новими додатками:

Додаток К Форма санітарно-технічного паспорта полігону твердих побутових відходів;

Додаток Л Основні методи знешкодження фільтрату;

Додаток М Норми висіву насіння багаторічних трав;

Додаток Н Норми внесення добрив під час рекультивації.

Зміна № 1 до ДБН В.2.4-2-2005 опублікована в офіційному друкованому виданні Міністерства «Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України» №11 2016 року.