21.03.2019 19:47
eps_banner
АКТУАЛЬНО:

Проект рішення виконавчого комітету ТМР Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, постачання для потреб бюджетних установ та інших споживачів ДП«Тернопільська енергосервісна компанія» КП «Тернопільміськтеплокомуненерго»

Проект рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради

Про встановлення тарифів на теплову

енергію, її виробництво, постачання

для потреб бюджетних установ та інших

споживачів Дочірнього підприємства

«Тернопільська енергосервісна компанія»

Комунального підприємства теплових мереж

«Тернопільміськтеплокомуненерго»

Тернопільської міської ради

Розглянувши подані Дочірнім підприємством «Тернопільська енергосервісна компанія»

Комунального підприємством теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради розрахунки, підготовлені відповідно до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», керуючись Законами України «Про теплопостачання», «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Встановити Дочірньому підприємству «Тернопільська енергосервісна компанія» Комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради тарифи на теплову енергію, її виробництво, постачання для потреб бюджетних установ та інших споживачів на рівні:

тариф на теплову енергію – 1 429,33 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 1 423,19 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 6,14 грн/Гкал (без ПДВ).

  1. Встановити Дочірньому підприємству «Тернопільська енергосервісна компанія» Комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, постачання для потреб бюджетних установ та інших споживачів згідно з додатками 1, 2, 3.
  2. Рішення набирає чинність з дня, наступного за днем його опублікування в засобах масової інформації.
  3. Відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації міської ради, опублікувати дане рішення в засобах масової інформації.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В. Стемковського.

 

Міський голова                                                                   С.В. Надал

 

 

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

міської ради від ___.___.2018р. №_____

Структура тарифів на виробництво теплової енергії
Дочірнього підприємства «Тернопільська енергосервісна компанія» Комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради міської ради
       
         

Без ПДВ

№ з/п Найменування показників Для потреб бюджетних установ Для потреб інших споживачів
тис. грн на рік грн/Гкал тис. грн на рік грн/Гкал
1 2 3 4 5 6
1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 4 316,78 1 361,72 198,20 1 361,72
1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 3 940,94 1 243,17 180,94 1 243,17
1.1.1 витрати на паливо 3 705,72 1 168,97 170,14 1 168,97
1.1.2 витрати на електроенергію 206,46 65,13 9,48 65,13
1.1.3 собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, КГУ 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 витрати на покупну теплову енергію 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5 вода для технологічних потреб та водовідведення 5,12 1,61 0,23 1,61
1.1.6 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 23,65 7,46 1,09 7,46
1.2 прямі витрати на оплату праці 261,83 82,60 12,02 82,60
1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 114,00 35,96 5,23 35,96
1.3.1 відрахування на соціальні заходи 57,60 18,17 2,64 18,17
1.3.2 амортизаційні відрахування 47,89 15,11 2,20 15,11
1.3.3 інші прямі витрати 8,52 2,69 0,39 2,69
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.1 витрати на оплату праці 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.2 відрахування на соціальні заходи 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.3 інші витрати 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 194,86 61,47 8,95 61,47
2.1 витрати на оплату праці 159,17 50,21 7,31 50,21
2.2 відрахування на соціальні заходи 35,02 11,05 1,61 11,05
2.3 інші витрати 0,66 0,21 0,03 0,21
3 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Повна собівартість 4 511,63 1 423,19 207,15 1 423,1920
6 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 податок на прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 дивіденди 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 резервний фонд (капітал) 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 інше використання прибутку 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Вартість виробництва теплової енергії за відповідними тарифами 4 511,63 1 423,19 207,15 1 423,19
9 Тарифи на виробництво теплової енергії, грн/Гкал   1 423,19   1 423,19
10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 3 170,08   145,55  
11 Рівень рентабельності, % 0,00 0,00 0,00 0,00
           
  Міський голова     С.В.Надал

 

 

 

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

міської ради від ___.___.2018р. №_____

 

Структура тарифів на постачання теплової енергії

Дочірнього підприємства «Тернопільська енергосервісна компанія» Комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради міської ради
      Без ПДВ
№ з/п Найменування показників Для  потреб бюджетних установ Для потреб інших споживачів
тис. грн на рік грн/Гкал тис. грн на рік грн/Гкал
1 2 3 4 5 6
1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 18,62 5,87 0,85 5,87
1.1 прямі матеріальні витрати 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 прямі витрати на оплату праці 15,26 4,81 0,70 4,81
1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 3,36 1,06 0,15 1,06
1.3.1 відрахування на соціальні заходи 3,36 1,06 0,15 1,06
1.3.2 амортизаційні відрахування 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.3 інші прямі витрати 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.1 витрати на оплату праці 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.2 відрахування на соціальні заходи 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.3 інші витрати 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 0,84 0,27 0,04 0,27
2.1 витрати на оплату праці 0,69 0,22 0,03 0,22
2.2 відрахування на соціальні заходи 0,15 0,05 0,01 0,05
2.3 інші витрати 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1 витрати на оплату праці 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 відрахування на соціальні заходи 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 інші витрати 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Повна собівартість 19,46 6,14 0,89 6,14
7 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00
8.1 податок на прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00
8.2 дивіденди 0,00 0,00 0,00 0,00
8.3 резервний фонд (капітал) 0,00 0,00 0,00 0,00
8.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00 0,00 0,00
8.5 інше використання прибутку 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Вартість постачання теплової енергії за відповідним тарифом 19,46 6,14 0,89 6,14
10 Тарифи на постачання теплової енергії, грн/Гкал   6,14   6,14
11 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 3 170,08   145,55  
12 Рівень рентабельності, % 0,00 0,00 0,00 0,00
           
  Міський голова     С.В.Надал
'