25.01.2022 09:33
eps_banner
АКТУАЛЬНО:

Оголошено конкурс з визначення виконавця із надання послуг з вивезення побутових відходів на території м. Тернополя

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради оголошує проведення конкурсу
з визначення виконавця із надання послуг з вивезення побутових відходів на території м. Тернополя.
Конкурсна документація додається.

Умови проведення конкурсу з визначення виконавця з надання послуг з вивезення побутових відходів на території м. Тернополя

 

I. Загальні положення
1 2
1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу                     
повне  найменування

 

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради.
місцезнаходження

 

Україна, м. Тернопіль,  вул. Листопадова, 5, поштовий індекс 46000.
терміни, що використовуються  в конкурсній документації Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні наведеному у Законах України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про відходи», Правила надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 року №1070, Порядком проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 року №1173, наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 року №145 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць» та цією конкурсною документацією. Підготовка та проведення конкурсу забезпечується виконавчим комітетом Тернопільської міської ради.
2. Підстава для проведення конкурсу (дата та номер рішення органу місцевого самоврядування чи розпорядження місцевої державної адміністрації) Рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 04 квітня 2018 року № 247 «Про проведення конкурсу із надання послуг з вивезення побутових відходів на території м. Тернополя»
3. Місце і час проведення конкурсу , прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів                    
місце і час проведення конкурсу 27 листопада  2018 року об 10-00 годині за київським часом
посадова особа

замовника,   уповноважена

здійснювати  зв’язок з  учасниками

  – Соколовський Олег Іванович – начальник управління житлово – комунального господарства, благоустрою та екології, заступник голови конкурсної комісії, вул. Коперника,1 каб. 206,  м. Тернопіль, 46001, тел. (0352) 52-58-48;

– Клімчук Микола Андрійович, головний спеціаліст відділу благоустрою та екології, секретар конкурсної комісії, вул. Коперника,1 каб. 309, м. Тернопіль, 46001, тел. (0352) 25-46-85.

Електронна адреса: gkge@ukr.net.

адреса за якою можна ознайомитись з умовами конкурсної документації та умовами проведення конкурсу м. Тернопіль, вул. Коперника, 1, кабінет №309, відділ благоустрою та екології управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології та на веб-сайтах: rada.te.ua, komun.te.ua , сторінках часопису «Вільне життя»
4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу При визначенні кваліфікаційних критеріїв у конкурсній документації організатор конкурсу керується переліком кваліфікаційних вимог, зазначених у пункті 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року №1173.

Перелік документів, оригінали або копії яких подаються Учасниками  конкурсу для підтвердження відповідності Учасників встановленим кваліфікаційним вимогам шляхом пред’явлення наступних документів:

1.- наявність матеріально-технічної бази (довідка про наявність основних засобів із окремим зазначенням будівель, споруд, складських приміщень, автотранспорту, машин та обладнання (власного чи орендованого),- за рекомендованою формою у Додатку №3 конкурсної документації;

2. – відомість про вартість надання послуг із вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, перевезення, включно із великогабаритними відходами)

(за рекомендованою формою, встановленою цією конкурсною документацією – додаток №4);

3. – наявність документально підтвердженого

досвіду роботи із надання послуг з вивезення побутових відходів, за рекомендованою формою у Додатку №5 конкурсної документації.

4. – довідка про наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації, за рекомендованою формою у Додатку №6 конкурсної документації.

5.- ліцензія на провадження господарської діяльності із збирання і заготівлі окремих видів відходів, як вторинної сировини (при наявності)

6. – довідка про відсутність або наявність    заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів (документ повинен бути дійсний на дату подання).

5.  Характеристика території,  де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів      Розміри і межі міста та перелік об’єктів утворення побутових    відходів, середня відстань до об’єктів поводження  з відходами та їх місцезнаходження. Межі території міста, де планується надавати послуги, з вивезення побутових відходів, визначає організатор конкурсу, наведені в додатку №7.
6. Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення        Наведені згідно додатку №8.
7. Характеристика, включаючи потужність та місцезнаходження об’єктів поводження з побутовими відходами (об’єкти перероблення, сортування , утилізація, видалення відходів, об’єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо)      Наведені згідно додатку №9
8.  Перелік документів, оригінали та (або) засвідчені в установленому порядку копії документів, які подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним критеріям. 8.1.  Заява та реєстр документів наданих у складі конкурсної пропозиції (за формою, встановленою цією конкурсною документацією – додаток №10);

8.2.  Відомості про Учасника (за формою, встановленою цією конкурсною документацією – додаток №11);

8.3.  Копія довідки про взяття на облік платника податку (форма №4 – ОПП) – завірена належним чином;

8.4.  Копія свідоцтва про реєстрацію Учасника платника ПДВ чи єдиного податку (завірена належним чином);

8.5.  Копія (завірена належним чином) або оригінал витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, чинний на дату розкриття, але не більш місячної давнини;

8.6.  Копія довідки (завірена належним чином) з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (для фізичної особи, в тому числі фізичної особи – підприємця – завірену належним чином копію довідки про присвоєння ідентифікаціцйного коду);

8.7.  Копія Статуту (завірена належним чином) (для фізичної особи, в тому числі фізичної особи-підприємця – завірену копію паспорту);

8.8.  Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (завірена належним чином) для фізичної особи-підприємця – завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності);

8.9.  Копія балансу (фома №1) або фінансового звіту учасника – суб’єкта малого підприємництва (форма №1-м) за останній звітний період 2017 рік (завірена належним чином);

8.10.  Копія звіту про фінансові результати (форма №2) або звіту про фінансові результати учасника – суб’єкта малого підприємництва (форма – №2-м) за останній звітний період 2017 рік (окрім фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, осіб, що є платниками єдиного податку, та нерезидентів України) (завірена належним чином);

8.11. Оригінал або копія довідки ДПІ (завірена Учасником про відсутність (наявність) заборгованості за податками зобовязаннями та по сплаті обов’язкових податків і зборів в Україні, дійсної на дату розкриття конкурсних пропозицій (для довідок з встановленим строком дійсності), але не більш місячної давнини з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності) – окрім фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, осіб, що є платниками єдиного податку, та нерезидентів України.

8.12. Оригінал або копія довідки Пенсійного фонду України (завірена Учасником) про відсутність (наявність) заборгованості по сплаті зобов»язань та платежів до Пенсійного фонду України, дійсної на дату розкриття конкурсних пропозицій (для довідок з встановленим строком дійсності), але не більш місячної давнини з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності)  – окрім фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, осіб, що є платниками єдиного податку, та нерезидентів України.

8.13.Документ, що містить інформацію про технічний потенціал суб’єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб’єкта господарювання. Наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку, тощо ), за рекомендованною формою, згідно з додатком №3;

8.14. Документ, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних  побутових відходів за  2017 рік.

8.15. Копії технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

8.16. Довідки-характеристики спеціально обладнаних транспорних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належить спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника організації;

8.17. Довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспорних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

8.18. Довідки про проходження водіями медичного огляду;

8.19. Документ, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів, (копія завіреного в установленому порядку договору), додаток №5.

8.20. Документ, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;

8.21. Довідка з управління Юстиції у відповідному регіоні про те, що учасник перебуває (не перебуває) у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство;

8.22. Інші документи, які подаються за бажанням Учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської сужби, тощо) належного рівня якості.

У разі відсутності вищевказаних документів, Учасник зазначає їх перелік та причини їх ненадання в довільній формі на окремому листі.

Примітка:

Передбачені конкурсною документацією  умови проведення конкурсу є обов’язковими для конкурсної комісії та його Учасників.

9. Вимоги до конкурсних пропозицій 9.1 Організатор конкурсу публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про проведення конкурсу.

9.2. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

9.3. Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі надає йому конкурсну документацію особисто або надсилає поштою.

9.4. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз»ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу. Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменгту отримання звернення про роз»яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове розяснення.

 

10. Критерії відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним критеріям Наведені в додатку №1
11. Спосіб, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій Особисто або поштою
11.1 місце подання конкурсних пропозицій Україна, поштовий індекс: 46001,м.Тернопіль, вул. Коперника, 1, кабінет 309, відділ благоустрою та екології управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР
11.2 кінцевий строк подання конкурсних пропозицій (дата, час) 27 листопада  2018 року до 09-00 години за київським часом
11.3 місце, дата та час розкриття конкурсних пропозицій Україна, поштовий індекс: 46001, м.Тернопіль, вул. Коперника, 1,  (1-ий поверх «Ресурсний центр підтримки ОСББ»)  27 листопада 2018 року об 10-00 годині за київським часом
12. Вимоги щодо подання конкурсних пропозицій 12.1 Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначається повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

На конверті  з конкурсною пропозицією повинно бути зазначено великими літерами «КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ», маркування: «Не відкривати до 10-00- години 27  листопада  2018 року».

12.2. Конверти з конкурсними пропозиціями , що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

12.3. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів оргавнізатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

12.4. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію  або внести до неї зміни до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

12.5. Конкурсні пропозиції реєструються секретарем конкурсною комісією у реєстрі отриманих пропозицій із визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів  на території м. Тернополя. Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції шляхом повідомлення учасника конкурсу про дату і час отримання конкурсної пропозиції та порядковий номер реєстрації пропозиції.

12.6. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться у день закінчення строку їх подання у місці та часі передбаченою конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс. Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи.

12.7. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також секретар конкурсної комісії оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

12.8. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз»ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

12.9. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

– учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

– конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

– встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

– учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство (довідка з управління Юстиції у відповідному регіоні).

12.10. Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:

– неподання конкурсних пропозицій;

– відхилення всіх конкурсних пропозицій з підстав передбачених пунктом 12.9 цього Порядку;

12.11. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та може розпочати підготовчі роботи до оголошення нового конкурсу.

12.12. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з підстав передбачених пунктом 12.9. цього Порядку, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації. Критерії відповідних конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам наведено у Додатку 1.

12.13. Переможцем конкурсу визначається його Учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки. Перевага надається тому Учасникові конкурсу, що подав конкурсній комісії затверджену інвестиційну програму (програму капітальних витрат) розвитку підприємства, яка повинна включати заходи щодо впровадження роздільного збирання побутових (твердих) відходів, а також інформацію про кількість відходів, залучених ним до повторного використання;

кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина;

кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо.

12.14. Рішення про результати проведення конкурсу приймаються конкурсною комісією на засіданні у присутності не менш, як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

12.15. Організатор конкурсу протягом не більш, як п’яти робочих днів з дня проведення конкурсу вводить в дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на території міста та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надати такі послуги, але не менш як п’ять років. У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території міста, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.

II. Укладання договору
13. Порядок укладання договору  13.1. З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення, укладається договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста відповідно до типового договору, наведеного у додатку №2.

13.2. Протягом десяти днів після припинення договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста проводиться новий конкурс на надання послуг з вивезення побутових відходів на території, визначеній таким договором.

13.3 Спори, що виникають у звязку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленному законодавстом  порядку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

до конкурсної документації

 

Критерії відповідності

конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам

 

п/п

Кваліфікаційні вимоги Критерії відповідності Критерії оцінювання (максимальна кількість балів)
1 Наявність в Учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення  побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних  побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів),  що утворюються  у житловій забудові та  на підприємствах, в установах та організаціях, розміщених на території Перевага надається Учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби різних типів для збирання та перевезення  усіх видів побутових відходів твердих, великогабаритних, ремонтних  побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів.

 

(Для підтвердження факту наявності достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів Учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення побутових відходів, наведеної  у конкурсній документації. Під час проведення розрахунків спеціально обладнані транспортні засоби, рівень зношеності яких не перевищує 75 відсотків, не враховується.

Перевага надається Учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби, строк експлуатації та рівень зношеності яких менший).

20

 

 

 

 

 

2 Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів Наявність власного або орендованого контрольно-технічного пункту 5
3 Підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів Наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів та спеціально обладнаних транспортних засобів 10
4 Можливість проводити в установленному законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті Використання власного медичного пункту або отримання таких послуг на договірній основі 5
5 Можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення побутових відходів на підставі та у порядку, встановленому законодавством Зберігання спеціально обладнаних транспортних засобів забезпечують штатні працівники або інше підприємство за договором на власній або орендованій території виконавця послуг 5
6 Наявність системи контролю руху спеціально обладнаних транспортних засобів під час збирання та перевезення побутових відходів Перевага надається Учасникові, що використовує супутникову систему навігації 5
7 Вартість надання послуги з вивезення побутових відходів Вартість надання послуг з вивезення твердих, великогабаритних, ремонтних  побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів порівнюється окремо. Перевага надається Учасникові, що пропонує найменшу вартість надання послуг 30
8 Наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців) Перевага надається Учасникові, який має достатню кількість працівників відповідної кваліфікації 5
9 Способи поводження з побутовими відходами, яким надається перевага у порядку спадання Перевага надається Учасникові, що здійснює сортування ресурсоцінних відходів 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

до конкурсної документації

 

Типовий Договір

на надання послуг з вивезення побутових відходів на території м. Тернополя

 

________________________________         _____ ___________ ___ р.
(найменування населеного пункту)

__________________________________________________________________
(найменування виконавчого органу сільської, селищної,
міської ради; місцевої державної

_________________________________________________________________
адміністрації у разі делегування повноважень відповідними радами)

в особі ____________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє  на  підставі  Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” (Закону України  “Про  місцеві  державні  адміністрації”)

(далі – замовник), з однієї сторони, і ___________________________
(найменування суб’єкта господарювання,

 

__________________________________________________________________
якого визначено виконавцем послуг)

в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________,
(назва документа, дата і номер)

затвердженого ____________________________________________________
(найменування органу)

(далі –  виконавець),  з  другої сторони,  відповідно до протоколу

 

засідання конкурсної комісії  від  ___________  N  ___________  та

рішення (розпорядження) від _______________ N ____________________

__________________________________________________________________
(найменування виконавчого органу сільської, селищної, міської
ради; місцевої державної

__________________________________________________________________
адміністрації у разі делегування повноважень відповідними радами)

уклали цей договір про нижченаведене.

Предмет договору

  1. Виконавець зобов’язується  згідно  з  графіком   надавати
    послуги з вивезення побутових відходів на території

_________________________________________________________________,
(найменування відповідного населеного пункту чи його частини)

а замовник  зобов’язується  виконати  обов’язки,  передбачені  цим
договором (далі – послуги).
2. Характеристика території ________________________________.
(розміри та межі території населеного пункту)
3. Перелік  розміщених  у  межах території об’єктів утворення
побутових відходів
——————————————————————

|      Назва об’єкта утворення побутових відходів       |Показник|

|—————————————————————-|

|Житлові будинки                                                 |

|—————————————————————-|

|Багатоквартирні житлові будинки:                                |

|—————————————————————-|

|загальна кількість будинків                            |        |

|——————————————————-+——–|

|будинки з п’ятьма і більше поверхами із сміттєпроводами|        |

|——————————————————-+——–|

|кількість та місцезнаходження будинків, де створені    |        |

|об’єднання співвласників багатоквартирних будинків;    |        |

|житлово-будівельні кооперативи; молодіжні житлові      |        |

|комплекси; будинки, що належать до відомчого житлового |        |

|фонду; гуртожитки; будинки, що є об’єктами будівництва |        |

|відповідно до Закону України “Про фінансово-кредитні   |        |

|механізми і управління майном при будівництві житла та |        |

|операціях з нерухомістю”                               |        |

|——————————————————-+——–|

|кількість мешканців таких будинків                     |        |

|——————————————————-+——–|

|місцезнаходження будинків                              |        |

|——————————————————-+——–|

|характеристика залежно від наявності видів благоустрою |        |

|(каналізації, центрального опалення, водо- та          |        |

|газопостачання)                                        |        |

|——————————————————-+——–|

|кількість будинків, у яких відсутнє централізоване     |        |

|водопостачання та (або) водовідведення, а рідкі відходи|        |

|зберігаються у вигрібних ямах                          |        |

|——————————————————-+——–|

|наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і        |        |

|належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для  |        |

|зберігання та збирання різних побутових відходів       |        |

|—————————————————————-|

|Одноквартирні житлові будинки:                                  |

|—————————————————————-|

|загальна кількість будинків                            |        |

|——————————————————-+——–|

|кількість мешканців таких будинків                     |        |

|——————————————————-+——–|

|місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно   |        |

|від наявності видів благоустрою (каналізації,          |        |

|центрального опалення, водо- та газопостачання)        |        |

|——————————————————-+——–|

|кількість будинків, у яких відсутнє централізоване     |        |

|водопостачання та (або) водовідведення, а рідкі відходи|        |

|зберігаються у вигрібних ямах                          |        |

|——————————————————-+——–|

|наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і        |        |

|належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для  |        |

|зберігання та збирання різних побутових відходів       |        |

|——————————————————-+——–|

|характеристика під’їзних шляхів                        |        |

|—————————————————————-|

|Підприємства, установи та організації:                          |

|—————————————————————-|

|загальна кількість та перелік підприємств, установ та  |        |

|організацій, їх місцезнаходження                       |        |

|——————————————————-+——–|

|їх характеристика (бюджетні або інші споживачі,        |        |

|наявність каналізації, центрального опалення, водо- та |        |

|газопостачання)                                        |        |

|——————————————————-+——–|

|кількість, об’єм, місцезнаходження та належність       |        |

|контейнерів                                            |        |

|——————————————————-+——–|

|площа зелених насаджень на території підприємства,     |        |

|установи та організації (у разі наявності)             |        |

——————————————————————
Права та обов’язки замовника і виконавця
4. Замовник має право:
1) вимагати від виконавця забезпечення безперервного  надання
послуг  з  вивезення  побутових  відходів  відповідно  до  графіка
вивезення побутових відходів,  а  також  вимог  законодавства  про
відходи,  санітарних  норм  і  правил,  Правил  надання  послуг  з
вивезення побутових  відходів,  затверджених  постановою  Кабінету
Міністрів  України від 10 грудня 2008 р.  N 1070 (Офіційний вісник
України,  2008 р.,  N 95,  ст.  3138),  умов цього договору, актів
замовника та рішень конкурсної комісії;
2) одержувати  достовірну та своєчасну інформацію про послуги
з  вивезення  побутових  відходів,  які  надаються  виконавцем  на
території, визначеній цим договором;
3) вимагати від виконавця подання до двадцятого числа місяця,
що настає за звітним кварталом,  звіту про стан надання  послуг  з
вивезення побутових відходів;
4) у разі безпідставного припинення виконавцем надання послуг
з вивезення побутових відходів призначати в установленому  порядку
іншого   виконавця   послуг  з  вивезення  побутових  відходів  на
території, визначеній цим договором.
5. Замовник зобов’язується:
1) погодити графік вивезення побутових відходів,  розроблений
виконавцем відповідно до встановлених вимог;
2) прийняти в установленому порядку рішення щодо встановлення
чи коригування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів у
розмірі  не  нижче  економічно  обґрунтованих витрат відповідно до
розрахунків, поданих виконавцем;
3) затвердити норми  надання  послуг  з  вивезення  побутових
відходів, визначені в установленому порядку;
4) забезпечувати  виконавця  інформацією  стосовно  дії актів
законодавства  про  відходи  та  організації  надання   послуг   з
вивезення   побутових  відходів,  повідомляти  його  про  зміни  у
законодавстві про відходи;
5) розглядати звернення виконавця з приводу надання послуг  з
вивезення побутових відходів та виконання умов цього договору;
6) здійснювати   відповідно   до  законодавства  контроль  за
належною організацією обслуговування споживачів виконавцем;
7) брати участь у врегулюванні спірних питань,  пов’язаних із
зверненнями  юридичних  чи  фізичних осіб щодо дій (бездіяльності)
виконавця.
6. Виконавець має право:
1) подавати  замовнику  розрахунки  економічно  обґрунтованих
витрат на надання послуг з вивезення побутових відходів;
2) розробити   норми   надання   послуг   та   подати  їх  на
затвердження замовнику;
3) повідомляти  замовника  про  неналежний   стан   проїжджої
частини вулиць,  шляхів, автомобільних доріг, рух якими пов’язаний
з виконанням договору;
4) надавати замовнику пропозиції  щодо  зміни  схем  руху  та
режиму   роботи  спеціально  обладнаних  транспортних  засобів  на
наявних маршрутах.
7. Виконавець зобов’язується:
1) укласти договори на надання послуг з  вивезення  побутових
відходів  із  споживачами на території,  визначеній цим договором,
відповідно до Типового договору про  надання  послуг  з  вивезення
побутових  відходів,  наведеного  у  додатку  1  до Правил надання
послуг з вивезення побутових відходів;
2) надавати послуги з вивезення побутових відходів відповідно
до  вимог  законодавства  про  відходи,  санітарних норм і правил,
Правил надання послуг з вивезення побутових відходів,  умов  цього
договору,   актів   замовника,   рішень   конкурсної   комісії  та
погодженого замовником графіка надання послуг;
3) розробити графік вивезення побутових відходів та  погодити
його із замовником;
4) надавати послуги з вивезення:
__________________________________________________________________
(твердих, великогабаритних, ремонтних  відходів,
__________________________________________________________________
небезпечних відходів у складі побутових відходів)
згідно з графіком;
5) перевозити побутові відходи на
__________________________________________________________________
(назва об’єкта поводження з побутовими відходами, його
місцезнаходження,

__________________________________________________________________
найменування суб’єкта господарювання, що здійснює
експлуатацію такого об’єкта)
6) утримувати та випускати на  маршрут  спеціально  обладнані
транспортні засоби у належному технічному і санітарному стані;
7) забезпечувати  допуск  до  надання послуг працівників,  що
пройшли медичний огляд в установленому порядку, та дотримання ними
вимог законодавства про дорожній рух;
8) здійснювати  надання послуг з вивезення побутових відходів
за зверненням замовника у разі проведення публічних заходів;
9) допускати представників виконавця до відповідних  об’єктів
під   час   здійснення  ними  контролю  за  належною  організацією
обслуговування споживачів виконавцем, надавати необхідні для цього
документи та інформацію;
10) подавати  замовнику  до  20  числа  місяця,  що настає за
звітним кварталом,  звіт  про  стан  надання  послуг  з  вивезення
побутових відходів;
11) у  строк,  що не перевищує 15 днів з моменту встановлення
замовником чи уповноваженим органом державного нагляду  (контролю)
порушення   виконавцем   умов  цього  договору,  усунути  виявлені
порушення та письмово повідомити про це замовника.
       Відповідальність сторін за невиконання умов договору
     8. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору
сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.
                       Розв’язання спорів
     9. Спори  за  договором  між  сторонами  розв’язуються шляхом
проведення переговорів або у судовому порядку.
                      Форс-мажорні обставини
     10. Сторони  звільняються   від   відповідальності   за   цим
договором   у   разі  настання  обставин  непереборної  сили  (дії
надзвичайних ситуацій техногенного,  природного  або  екологічного
характеру), що унеможливлює його виконання.
                     Строк дії цього договору
     11. Договір   діє  з  ___________  до  __________  і  набирає
чинності з дня його укладення.
Умови зміни, розірвання, припинення дії цього договору
12. Зміна умов договору  проводиться  у  письмовій  формі  за
взаємною згодою сторін. У разі коли не досягнуто такої згоди, спір
розв’язується у судовому порядку.
13. Договір може бути достроково розірваним за згодою сторін,
а  також  внаслідок односторонньої відмови від договору замовника,
яка допускається у разі систематичного порушення  виконавцем  його
умов  (не  менш  як  три  порушення,  встановлені  за результатами
контролю,  проведеного  замовником  чи   уповноваженими   органами
державного нагляду (контролю).
Одностороння відмова  замовника  від  договору допускається у
разі вчинення виконавцем таких порушень:
недотримання   графіка   вивезення   побутових  відходів  (за
винятком  настання  обставин  непереборної  сили),  погодженого  з
органом місцевого самоврядування;
невиконання вимог законодавства про відходи,  санітарних норм
і  правил,  Правил  надання послуг з вивезення побутових відходів,
актів замовника, рішень конкурсної комісії;
залучення до  роботи  на  маршрутах  водіїв,  що  не  пройшли
відповідної підготовки;
більш як  два  випадки  порушення водіями виконавця з власної
вини вимог законодавства про дорожній рух;
незабезпечення виконавцем  належного  контролю  за  технічним
станом транспортних засобів;
набрання законної   сили   обвинувальним  вироком  суду  щодо
працівника виконавця.
14. Дія договору припиняється у разі, коли:
закінчився строк, на який його укладено;
виконавець протягом 30 (тридцяти) календарних днів з  моменту
набрання  чинності  цим  договором не розпочав надавати послуги на
всіх об’єктах утворення побутових відходів,  зазначених у пункті 3
цього договору.
Дія договору    припиняється    також   в   інших   випадках,
передбачених законом.
Прикінцеві положення
15. Цей договір  складений  у  двох  примірниках,  які  мають
однакову  юридичну силу.  Один примірник зберігається у замовника,
другий – у виконавця.
16. Усі додатки до цього договору підписуються сторонами і  є
його невід’ємною частиною.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3

до конкурсної документації

 

Фірмовий бланк Учасника

 

Довідка

про наявність матеріально-технічної бази, яка засвідчує спроможність Учасника виконати умови конкурсу

 

м.Тернопіль                                                              «_____» ____________ 2018 рік

 

Дісним сповіщаємо, що ______________________________________________

(повна назва Учасника)

має необхідне обладнання та відповідну матеріально-технічну базу для виконання умов конкурсу, які зазначені у конкурсній документації з надання з вивезення побутових відходів на території м. Тернополя

Найменування основних засобів із окремим зазначенням будівель, споруд, складських приміщень Власне, м.кв Орендоване, м.кв

 

 

 

Найменування основних засобів, машин, обладнання та транспортних засобів Опис моделей та термін експлуатації (років Власне Стан Орендоване Стан
нове добре погане нове добре погане
                   

 

 

 

 

 

У разі відсутності власних основних засобів, машин, обладнання та транспортних засобів, обов’язково надати копію договору оренди (завірену належним чином).

 

Довідка надається для участі у конкурсі.

 

 

 

 

(посада особи)                        (підпис)                                (розшифрування підпису (П. І. Б)

                                               М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №4

до конкурсної документації

 

Фірмовий бланк Учасника

 

Відомість

про вартість надання послуг з вивезення побутових відходів на території м.Тернополя

 

 

п/п

Статті витрат Відсотки Ціна Примітка
         
         
         
         
         
  Разом:      
  ПДВ (єдиний податок)      
  Всього:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(посада особи)                        (підпис)                                (розшифрування підпису (П. І. Б)

                                               М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №5

до конкурсної документації

 

Фірмовий бланк Учасника

 

Довідка

Учасника, яка документально підтверджує наявність досвіду з надання послуг з вивезення побутових відходів

 

м. Тернопіль                                                                         «_____»__________ 2018 року

 

 

Дісним сповіщаємо, що ______________________________________________

(повна назва Учасника)

має досвід, для виконання умов конкурсу

 

п/п

Найменування предмету договору Кількість договорів
(од. виміру)
Рік надання послуг Найменування замовника, його адреса, телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(посада особи)                        (підпис)                                (розшифрування підпису (П. І. Б)

                                               М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №6

до конкурсної документації

 

Фірмовий бланк Учасника

 

Довідка

про наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, що засвідчує спроможність Учасника виконати умови конкурсної документації з надання послуг з вивезення побутових відходів на території м.Тернополя

 

м. Тернопіль                                                                         «_____»__________ 2018 року

 

 

Дісним сповіщаємо, що ______________________________________________

(повна назва Учасника)

 

має працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, для виконання умов конкурсу

 

п/п

П.І.Б. Посада, професія (спеціальність) Освіта Стаж роботи
         
         
         
         
         

 

 

Довідка надається для участі у конкурсі.

 

 

 

 

(посада особи)                        (підпис)                                (розшифрування підпису (П. І. Б)

                                               М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №7

до конкурсної документації

 

 

 

Характеристика території м. Тернополя, де планується надавати послуги з вивезення побутових відходів

 

 

– площа території міста –5852 га

 

– кількість вулиць на території – 279 од.

 

– кількість багатоповерхових будинків  – 1572 од. / 124 будинки із сміттєкамерами

 

  • кількість ОСББ – 500 од.

 

– кількість контейнерних майданчиків –  482 шт.

 

– кількість контейнерів – 3150 шт.

 

– будинків приватного сектору – 4390 од.

 

– кількість контейнерів для приватних будинковолодінь – 442 шт.

 

– середня відстань з території вивозу побутових відходів до Малашовецького сміттєзвалища Тернопільської  області Зборівського району  –  25 км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №7.1

до конкурсної документації

 

 

 

Характеристика території,  де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів

 

мікрорайони  «Дружба», «Кутківці», «Пронятин»

(обмежено територією вулиць С. Будного – М.  Карпенка – Миру – Дружби – Чумацька –Тернопільська – Приміська)

 

 

Послуги надаються у межах території міста – мікрорайонів  «Дружба», «Кутківці», «Пронятин»

 

 

– багатоповерхових будинків – 150 од.

 

– будинків приватного сектору – 1386 од.

 

– кількість контейнерних майданчиків –  54 шт.

 

– кількість контейнерів – 475 од.

 

– кількість контейнерів у приватних будинковолодіннях  – 25 шт.

 

– кількість вулиць на території – 65 од.

 

– середня відстань з території вивозу побутових відходів до Малашовецького сміттєзвалища Тернопільської  області Зборівського району  –  25 км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №7.2

до конкурсної документації

 

 

 

Характеристика території,  де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів

 

мікрорайон «Центр»

(обмежено територією вулиць Родини Барвінських – Замкова – Над Ставом – Живова – Митрополита Шептицького   –  Білогірська –   Чернівецька-  Микулинецька –  мікрорайон Березовиця – Гайова –  Замонастирська –  Б.Хмельницького)

 

 

 

Послуги надаються у межах території міста – мікрорайону «Центр»

 

 

– багатоповерхових будинків – 328  од.

 

– будинків приватного сектору – 998 од.

 

– кількість контейнерних майданчиків –  73 шт.

 

– кількість контейнерів – 416 од.

 

– кількість контейнерів у  приватних будинковолодіннях  – 51 од.

 

– кількість вулиць на території – 51 од.

 

– середня відстань з території вивозу побутових відходів до Малашовецького сміттєзвалища Тернопільської  області Зборівського району  –  25 км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №7.3

до конкурсної документації

 

 

 

Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів

 

мікрорайон «Новий Світ»

(обмежений територією вулиць С. Крушельницької  – Білецька –  Бродівська –  Дубовецька –  Д. Лук’яновича)

 

Послуги надаються у межех території міста – мікрорайону «Новий Світ»

 

 

– багатоповерхових будинків – 117 од.

 

– будинків приватного сектору – 670  од.

 

– кількість контейнерних майданчиків –  44 шт.

 

– кількість контейнерів – 390 од.

 

– кількість контейнерів у приватних будинковолодіннях – 52 шт.

 

– кількість вулиць на території – 36 од.

 

– середня відстань з території вивозу побутових відходів до Малашовецького сміттєзвалища Тернопільської  області Зборівського району  –  23 км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №7.4

до конкурсної документації

 

 

 

Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів

 

мікрорайон «Східний»

(обмежено територією вулиць  –  проспект Степана  Бандери – Татарська – Деповська – Гетьмана П. Дорошенка– О. Довженка – Протасевича)

 

Послуги надаються у межех території міста – мікрорайону «Східний»

 

 

– багатоповерхових будинків – 181 од.

 

– будинків приватного сектору – 378 од.

 

– кількість контейнерних майданчиків –  114 шт.

 

– кількість контейнерів – 572 од.

 

– кількість контейнерів у приватних будинковолодіннях – 70 шт.

 

– кількість вулиць на території – 54 од.

 

– середня відстань з території вивозу побутових відходів до Малашовецького сміттєзвалища Тернопільської  області Зборівського району  –  23 км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №7.5

до конкурсної документації

 

 

 

Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів

 

мікрорайон «Канада»

(обмежено територією вулиць – проспект Степана   Бандери – Є. Коновальця  – П.  Чубинського – М. Вербицького –  проспект Злуки –  Фабрична – Лозовецька – Збаразька  – Вояків дивізії «Галичина»)

 

Послуги надаються у межех території – мікрорайону «Канада»

 

 

– багатоповерхових будинків – 75 од.

 

– будинків приватного сектору – 958 од.

 

– кількість контейнерних майданчиків –  43 шт.

 

– кількість контейнерів – 386 од.

 

– кількість контейнерів у приватних будинковолодіннях – 117 шт.

 

– кількість вулиць на території – 32 шт.

 

– середня відстань з території вивозу побутових відходів до Малашовецького сміттєзвалища Тернопільської  області Зборівського району  –  18 км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №7.6

до конкурсної документації

 

 

 

Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів

 

мікрорайон «Сонячний»

(обмежено територією вулиць – проспект Злуки  –  Академіка Сахарова –  Академіка Корольова – Василя  Стуса – 15 Квітня – Полковника  Морозенка-  Леся Курбаса – Текстильна)

 

Послуги надаються у межех території – мікрорайону «Сонячний»

 

– багатоповерхових будинків – 165 од.

 

– будинків приватного сектору –—–

 

– кількість контейнерних майданчиків –  154 шт.

 

– кількість контейнерів – 596 од.

 

– кількість контейнерів у приватних будинковолодіннях – ——-

 

– кількість вулиць на території – 41 шт.

 

– середня відстань з території вивозу побутових відходів до Малашовецького сміттєзвалища Тернопільської  області Зборівського району  –  16 км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №8

до конкурсної документації

 

Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення  м. Тернопіль

 

Багатоквартирні житлові будинки:

– загальна кількість будинків, у тому числі будинки з п’ятьма і більше поверхами із сміттєпроводами –  1572 од. / з них 124 буд. із сміттєпроводами

– кількість мешканців, які проживають у таких будинках –  150298 чол.

– місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізація, центральне опалення, водо – та газопостачання) ––  мікрорайони «Дружба», «Кутківці», «Пронятин», «Центр», «Новий Світ», «Східний», «Канада», «Сонячний».

– кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах – 5 од.

– відомості про балансоутримувачів будинків –  ПП «Дружба сервіс житло 1», ПП «Східний масив», ГТОВ «Мрія», ТОВ КК  «КомЕнерго-Тернопіль» (сектор 1, 3, 4, 5),  ПП «Благоустрій», ПП «Наш дім», ПП «Сонячне», ПП «Люкс житло», ЖЕК 13 ЖБК, ПП «Люкс», ПМП «СОВР», ПП «Вікторія М», ПП «ТернопільКомСервіс».

– наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів –  3150  контейнерів, об’ємом 0,66; 0,75; 1,1 куб.м. Контейнери перебувають на балансі суб’єктів господарювання – перевізників побутових відходів.

 

 

Одноквартирні житлові будинки:

– загальна кількість будинків – 4390 будинки приватного володіння,

– кількість мешканців, які проживають у таких будинках – ————-чол,

– місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізація, центральне опалення, водо – та газопостачання) – мікрорайони «Дружба», «Кутківці», «Пронятин», «Східний», «Центр», «Новий Світ», «Канада»,

– кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах –  —–  од.

– наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів –  442 контейнерів – об’ємом контейнера 0,24 м. куб.;

– характеристика під’їзних шляхів – асфальтоване покриття.

 

Підприємства, установи, організації

– загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, їх характеристика (бюджетні або інші споживачі, наявність каналізації, центрального опалення, водо – та газопостачання) ————-, місцезнаходження, кількість, об’єм та належність контейнерів  – 1728 шт.

– площа зелених насаджень та території підприємства, установи та організації (у разі їх наявності) – ———-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №8.1

до конкурсної документації

 

Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення  мікрорайони  «Дружба», «Кутківці», «Пронятин»

 

(обмежено територією вулиць С. Будного – М.  Карпенка – Миру – Дружби – Чумацька –Тернопільська – Приміська)

 

 

Багатоквартирні житлові будинки:

– загальна кількість будинків, у тому числі будинки з п»ятьма і більше поверхами із сміттєпроводами –  150 од.;

– кількість мешканців, які проживають у таких будинках –  24073 чол.

– місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізація, центральне опалення, водо – та газопостачання) –– будинки обмежені територією мікрорайонів «Дружба», «Кутківці», «Пронятин»,

– кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах————-

– відомості про балансоутримувачів будинків ПП «Дружба сервіс-житло1»,   ЖЕК 13ЖБК;

– наявність, кількість, місцезнаходження, об»єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів –  475 контейнерів-обємом контейнера 1, 1 м.куб.; 54 од.  – контейнерних майданчиків.

 

Одноквартирні житлові будинки:

– загальна кількість будинків – ——–  будинки приватного володіння,

– кількість мешканців, які проживають у таких будинках – ————-,

– місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізація, центральне опалення, водо – та газопостачання) – ———;

– кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах –  ——  од.

– наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів –  25 контейнерів,

– характеристика підїзних шляхів – асфальтоване покриття.

 

Підприємства, установи, організації

– загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, їх характеристика (бюджетні або інші споживачі, наявність каналізації, центрального опалення, водо – та газопостачання),   місцезнаходження, кількість, об»єм та належність контейнерів  – 437 субєктів господарювання –  128 шт. контейнерів.

– площа зелених насаджень та території підприємства, установи та організації (у разі їх наявності) – —————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №8.2

до конкурсної документації

 

 

Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення  мікрорайон «Центр»

 

(обмежено територією вулиць Родини Барвінських – Замкова – Над Ставом – Живова – Митрополита Шептицького   –  Білогірська –   Чернівецька-  Микулинецька –  мікрорайон «Березовиця» – Гайова –  Замонастирська –  Б. Хмельницького)

 

Багатоквартирні житлові будинки:

– загальна кількість будинків, у тому числі будинки з п’ятьма і більше поверхами із сміттєпроводами –  328 од.

– кількість мешканців, які проживають у таких будинках –  ——— чол.

– місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізація, центральне опалення, водо – та газопостачання) – будинки обмежені територією мікрорайону  «Центр»;

– кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах ———-;

– відомості про балансоутримувачів будинків – ГТОВ «Мрія», ПП «Східний масив», ЖЕК 13 ЖБК, КК «КомЕнерго-Тернопіль 4, 5»;

– наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів –  416 контейнерів-обємом контейнера 1, 1 м.куб.;  73 – контейнерних майданчиків.

 

Одноквартирні житлові будинки:

– загальна кількість будинків – 998 будинків приватного володіння,

– кількість мешканців, які проживають у таких будинках – —– чол.,

– місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізація, центральне опалення, водо – та газопостачання) – вул. Микулинецька, Танцорова,  Стадникової, Оболоня, Стрімка, Паращука, Стецька та інші.

– кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах –  —  од.

– наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів –  156 шт. контейнерів;

– характеристика підїзних шляхів – асфальтоване покриття.

 

Підприємства, установи, організації

-загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, їх характеристика (бюджетні або інші споживачі, наявність каналізації, центрального опалення, водо – та газопостачання), місцезнаходження, кількість, об’єм та належність контейнерів  – 445 од., на вулицях,  обмежених мікрорайоном «Центр».

– площа зелених насаджень та території підприємства, установи та організації (у разі їх наявності) – —————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №8.3

до конкурсної документації

 

Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення

мікрорайон «Новий Світ»

 

(обмежений територією вулиць С. Крушельницької  – Білецька –  Бродівська –  Дубовецька –  Д. Лук’яновича)

 

 

Багатоквартирні житлові будинки:

– загальна кількість будинків, у тому числі будинки з пятьма і більше поверхами із сміттєпроводами –  117 од.

– кількість мешканців, які проживають у таких будинках –  —– чол.

– місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізація, центральне опалення, водо – та газопостачання), кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах – 1 од., будинки обмежені територією мікрорайону «Новий Світ».

– відомості про балансоутримувачів будинків- ТОВ «Коменерго-Тернопіль 4, 5» ЖЕК 13 ЖБК, ПП «Люкс»;

– наявність, кількість, місцезнаходження, об»єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів –  390 контейнерів -обємом контейнера 1,1 м.куб.;  44 – контейнерних майданчиків.

 

Одноквартирні житлові будинки:

– загальна кількість будинків – 1 одноквартирний будинок та 670 будинків приватного володіння,

– кількість мешканців, які проживають у таких будинках – ————-чол.

– місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізація, центральне опалення, водо – та газопостачання) –

будинки знаходяться на території обмеженої вулицями мікрорайону «Новий світ»,

– кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах, наявність, кількість, місцезнаходження, об»єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів –  вулиці обмежені територією мікрорайону «Новий Світ»;

– характеристика підїзних шляхів – асфальтоване покриття.

 

Підприємства, установи, організації

-загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, їх характеристика (бюджетні або інші споживачі, наявність каналізації, центрального опалення, водо – та газопостачання), місцезнаходження, кількість, об’єм та належність контейнерів  – 311 од.

– площа зелених насаджень та території підприємства, установи та організації (у разі їх наявності) – —————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №8.4

до конкурсної документації

 

Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення

мікрорайон «Східний»

 

(обмежено територією вулиць  –  проспект Степана  Бандери – Татарська – Деповська – Гетьмана П. Дорошенка– О. Довженка – Протасевича)

 

 

Багатоквартирні житлові будинки:

– загальна кількість будинків, у тому числі будинки з п»ятьма і більше поверхами із сміттєпроводами –  181 од.

– кількість мешканців, які проживають у таких будинках –  ——– чол.

– місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізація, центральне опалення, водо – та газопостачання) ––  будинки обмежені територією мікрорайону «Східний»

– кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах- ———

– відомості про балансоутримувачів будинків – ПП «Східний масив», ПП «Наш дім», ЖЕК 13 ЖБК, ПП «Люкс»,

– наявність, кількість, місцезнаходження, об»єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів –  572 контейнерів-обємом контейнера 1, 1 м.куб.;  114  – контейнерних майданчиків;

 

Одноквартирні житлові будинки:

– загальна кількість будинків – 378 будинки приватного володіння,

– кількість мешканців, які проживають у таких будинках – ————-чол,

– місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізація, центральне опалення, водо – та газопостачання) – ———– од. будинки обмежені територією мікрорайону «Східний»

– кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах –  ——– од.

– наявність, кількість, місцезнаходження, об»єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів –  70 контейнерів-обємом контейнера 1, 1 м.куб.;

– характеристика підїзних шляхів – асфальтоване покриття.

 

Підприємства, установи, організації

-загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, їх характеристика (бюджетні або інші споживачі, наявність каналізації, центрального опалення, водо – та газопостачання), місцезнаходження, кількість, об»єм та належність контейнерів  – 230 од.

– площа зелених насаджень та території підприємства, установи та організації (у разі їх наявності) – —————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №8.5

до конкурсної документації

 

Характеристика об»єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення

мікрорайон «Канада»

 

(обмежено територією вулиць – проспект Степана   Бандери – Є. Коновальця  – П.  Чубинського – М. Вербицького –  проспект Злуки –  Фабрична – Лозовецька – Збаразька  – Вояків дивізії «Галичина»)

 

 

Багатоквартирні житлові будинки:

– загальна кількість будинків, у тому числі будинки з пятьма і більше поверхами із сміттєпроводами –  75 од.

– кількість мешканців, які проживають у таких будинках –  ———- чол.

– місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізація, центральне опалення, водо – та газопостачання) –– будинки обмежені територією мікрорайону «Канада»

– кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах————-

– відомості про балансоутримувачів будинків – ПП «ТернопільКомСервіс», ПП «Люкс», ТОВ «КомЕнерго-Тернопіль 3», ЖЕК 13 ЖБК,

– наявність, кількість, місцезнаходження, об»єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів –  386 контейнерів-обємом контейнера 1, 1 м.куб.;  43  – контейнерних майданчиків;

 

Одноквартирні житлові будинки:

– загальна кількість будинків – 958 будинків приватного володіння,

– кількість мешканців, які проживають у таких будинках – ————-чол,

– місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізація, центральне опалення, водо – та газопостачання) – будинки обмежені територією мікрорайону «Канада»

– кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах –  ——- од.

– наявність, кількість, місцезнаходження, об»єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів –  117 контейнерів-обємом контейнера 1,1 м.куб.;

– характеристика підїзних шляхів – асфальтоване покриття.

 

Підприємства, установи, організації

-загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, їх характеристика (бюджетні або інші споживачі, наявність каналізації, центрального опалення, водо – та газопостачання), місцезнаходження, кількість, об»єм та належність контейнерів  – 135 шт.

– площа зелених насаджень та території підприємства, установи та організації (у разі їх наявності) – —————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №8.6

до конкурсної документації

 

Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення

мікрорайон «Сонячний»

 

(обмежено територією вулиць – проспект Злуки  –  Академіка Сахарова –  Академіка Корольова – Василя  Стуса – 15 Квітня – Полковника  Морозенка  –  Леся Курбаса – Текстильна)

 

Багатоквартирні житлові будинки:

– загальна кількість будинків, у тому числі будинки з п»ятьма і більше поверхами із сміттєпроводами –  165 од.

– кількість мешканців, які проживають у таких будинках –  ———- чол.

– місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізація, центральне опалення, водо – та газопостачання) –– будинки обмежені територією мікрорайону «Сонячний».

– кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах————-

– відомості про балансоутримувачів будинків – ПП «Вікторія М», ПМП «СОВР», ПП «Люкс житло», ПП «Люкс», ПП «Благоустрій», ПП «Сонячне», КК «КомЕнерго Тернопіль1»,

– наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів –  591 контейнерів-обємом контейнера 1,1 м.куб.;  154 – контейнерних майданчиків;

 

Одноквартирні житлові будинки:

– загальна кількість будинків – —— будинки приватного володіння,

– кількість мешканців, які проживають у таких будинках – ————-чол,

– місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізація, центральне опалення, водо – та газопостачання) – ———– од

– кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах –  —–  од.

– наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів –  253 контейнерів-обємом контейнера 1, 1 м.куб.;

– характеристика підїзних шляхів – асфальтоване покриття.

 

Підприємства, установи, організації

– загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, їх характеристика (бюджетні або інші споживачі, наявність каналізації, центрального опалення, водо – та газопостачання), місцезнаходження, кількість, об’єм та належність контейнерів  – 170 шт.

– площа зелених насаджень та території підприємства, установи та організації (у разі їх наявності) – —————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №9

до конкурсної документації

 

 

Характеристика

включаючи потужність, та місцезнаходження об»єктів поводження з побутовими відходами (об»єкти перероблення, сортування, утилізація, видалення відходів, об»єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів, тощо….)

 

Сміттєзвалище побутових відходів місто Тернопіль:

–  місцезнаходження – середня відстань з території вивозу побутових відходів до Малашовецького сміттєзвалища Тернопільської  області Зборівського району  –  21,7 км

 

– проектна площа /зайнята площа – 18,5 га/ 3,5 га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №10

до конкурсної документації

 

 

Голові конкурсної комісії

______________________________

(повна назва підприємства)

______________________________

(юридична адреса)

 

 

Фірмовий бланк Учасника

 

ЗАЯВКА

__________________________________________________________________

(повна назва претендента нау часть у конкурсі)

 

Згоден взяти участь у конкурсі на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території м. Тернополя на умовах визначених організатором конкурсу. До заяви додаються такі документи, згідно реєстру наданих у складі конкурсної пропозиції

 

 

п/п

Найменування документу № сторінки

 

 

 

 

 

 

(посада особи)                        (підпис)                                (розшифрування підпису (П. І. Б)

                                               М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №11

до конкурсної документації

 

 

Голові конкурсної комісії

(повна назва підприємства)

 

(юридична адреса)

 

 

Фірмовий бланк Учасника

 

Відомість про Учасника

Повна назва:__________________________________________________

Код ЄДРПОУ:_________________________________________________

Юридична адреса:_____________________________________________

Поштова адреса:_______________________________________________

Телефон:_____________________________________________________

Факс:________________________________________________________

Адреса електронної пошти:_____________________________________

Профілюючий напрямок діяльності:______________________________

Найменуваання банку, що обслуговує Учасника:____________________

Поточний (розрахунковий) рахунок:______________________________

МФО :_______________________________________________________

Прізвище, імя по-батькові керівника:____________________________

Найменування посади керівника:________________________________

Інша інформація*:_____________________________________________

 

 

 

 

(посада особи)                        (підпис)                                (розшифрування підпису (П. І. Б)

                                               М.П.

 

 

 

 

Примітка:

 

* – зазначається будь-яка інформація на розсуд Учасника: